صفحه شخصی اردشیر افراسیابی   
 
نام و نام خانوادگی: اردشیر افراسیابی
استان: فارس
رشته: کارشناسی عمران
شغل:  مدیر عامل
تاریخ عضویت:  1388/12/24